Ravimiuuringud Innomedicas

Innomedica arstikeskus on tänaseks teostanud juba ligikaudu 100 erinevat kliinilist ravimiuuringut. Oleme andnud panuse, et teadlased saaksid välja töötada kaasaegseid, tõhusaid ning ohutumaid ravimeid. Ravimiuuringus osalemine võib pakkuda ravi väga raskesti ravitavate haiguste vastu ning aidata muuta tervishoiu tulevikku. Kõik Eestis läbiviidud uuringud on reguleeritud Ravimiameti poolt, mis tagab, et kõik uuringud viiakse läbi ohutult ja vastutustundlikult.

Ravimiuuringud

Hetkel käimasolevad ravimiuuringud

Luupusnefriit

Saamaks uuringute kohta rohkem teavet helista meile 6109434 või broneeri aeg arsti visiidile info@innomedica.ee

Uuringus osalemine on vabatahtlik. Meiega ühenduse võtmine ei kohusta Teid uuringus osalema.

Mis on ravimi kliiniline uuring?

Tänapäevases arstiteaduses ei võeta üldjuhul kasutusele ravimeetodeid, mille puhul ei ole kindel, et saadav kasu on suurem kui võimalik oht. Et neid teadmisi saada on vajalik teostada ravimi toimeaine uurimist inimestel. Kliinilised ravimiuuringud peavad saama alati heakskiidu Ravimiameti ja Uuringute Eetikakomiteelt.

Milleks teha kliinilisi uuringuid?

Kliinilises uuringus osalemine aitab kaasa uute ravimite väljatöötamisele.
Kliinilised teadusuuringud aitavad kindlaks määrata, kas uued potentsiaalsed ravimid (mida nimetatakse uuritavateks ravimiteks) on ohutud ja kui tõhusalt need toimivad.
Kliinilised ravimiuuringud tagavad parima teabe tervisega seotud otsuste, uute ravimite ja uute ravivormide kohta.
Kliinilised uuringud, mis tõendavad ravimi piisavalt kõrget tõhusust ja ohutust, on vajalikud iga uue ravimi puhul, et saada Ravimiameti kasutusluba.

Millist kasu saavad inimesed uuringus osalemises?

Tihe koostöö teadlaste, arstide, meditsiinipersonali ning uurimisrühmade vahel võimaldab teha järeldusi Sinu tervise osas. Patsiendi tervis on monitooritud terve uuringu raames väga põhjalikult. Lisaks on võimalus saada tänapäeva kõige kaasaegsemaid ravimeid, mis on maailmaturul hetkel kättesaadavad.

Kas Te sobite osalema kliinilises uuringus?

Vastavalt uuringu kriteeriumitele tehakse uuringukeskuses vajalikud meditsiinilised uuringud, et teha kindlaks sobivus kliinilises uuringus.
Vastutav uuringuarst selgitab Teile ohtusid ja kõrvaltoimeid, samuti raviskeemi ja uuringu pikkust. Sellest sõltuvalt saate otsustada, kas Teile sobib osalus uuringus või mitte. Uuringus osalemine on vabatahtlik ning soovi korral võite oma osalusest igal ajahetkel loobuda. Uuringus osalemine on tasuta.

Millised on kliiniliste uuringutega seotud ohud?

Igasuguse raviga võivad kaasneda ohud. See kehtib ka hoolikalt jälgitavate kliiniliste uuringute kohta, kus võib tekkida erinevaid kõrvaltoimeid. Enne uuringu alustamist arutab arst Teiega uuringus ohud ja saadavad kasud läbi. Sealhulgas teavitatakse Teid juba eelnevalt teadaolevatest uuringuravimiga seotud kõrvaltoimetest. Teil on võimalus esitada küsimusi, võtta piisavalt aega mõtlemiseks ja kaaluda uuringust saadava kasu ja riski suhte üle.

Ravimiuuringud

Uuringus osaleja kohustused

Ravimite võtmine ettekirjutuse järgi. Uuringupersonali teavitamine uuringu perioodil esinenud teistest haigestumisest ja ravimi kõrvaltoimetest.
Saabumine kõikidele graafikujärgsetele visiitidele või teavitamine visiidiaja muutmisest. Andmete esitamine oma eelneva haigusloo kohta, kui see on kliinilise uuringu jaoks vajalik.

Uuringus osaleja õigused

Teil on õigus teada uuringuga seotud ohte. Teil on õigus küsida oma tervisega seotud uuringukeskusele teadaolevaid uuringute tulemusi. Teada vastutava arsti kontaktandmeid. Kliinilises uuringus osalejana on Teil õigus uuringust igal ajal taganeda. Kõik Teie tervise kohta kogutud andmed on konfidentsiaalsed.
Uuringus osalemise eest Teile tasu ei maksta, küll aga kompenseeritakse transpordi, parkimise ja mõnedel juhtudel ajakulu.

Et kliiniliste uuringute läbiviimine oleks eetiliselt vastuvõetav, uuringus osalejate õigused kaitstud ning uuringute tulemused usaldusväärsed, on välja töötatud mitmed reeglistikud ning juurutatud õigusaktid, mis käsitlevad nende uuringute erinevaid tahke. Ravimiuuringute korra kohta Eestis võite lähemalt lugeda Ravimiameti veebileheküljelt.

Scroll to Top