Teavitame kliente koostööpartneri vastu korraldatud tarkvara rünnakust

11.detsember.2023 saime teate, et meie koostööpartneri vastu on korraldatud suuremamahulisem tarkvararünnak. On saanud selgeks, et ründe käigus on kopeeritud ka OÜ INNOMEDICA poot saadetud analüüside vastused. Meil puuduvad andmed, et neid oleks avalikult levitatud, kuid me ei tea nende inimeste edasisi kavatsusi.

Kinnitame, et tänaseks on küberründega seotud inimesi meie poolt teavitatud.

Meievahelise lepingu mõttes on tegemist isikuandmetega seotud rikkumisega.
Vastavalt Andmekaitse Inspektsiooni nõuetele edastame Siin ametliku informatsiooni ning juhised edaspidiseks käitumiseks.

Küberründe tagajärjel meie lepingupartneri vastu on osade meie patsientide isikuandmed, sh terviseandmed, saanud teatavaks selleks õigustamata isikule. Politsei ja Andmekaitse Inspektsioon on juhtunust teadlikud ja viimas läbi menetlust.

Oleme alustanud juhtunust puudutatud patsientidele, kelle kontaktid on meil olemas, eraldi personaalsete teavituste saatmisega. Kui soovite teavet, kas ja millised Teie andmed täpsemalt lekkinud on, saatke palun digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressile: info@innomedica.ee. Vastused saadame taotlejale krüpteeritult.* Vastame Teie taotlusele esimesel võimalusel, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul. Palume arvestada, et lepingupartnerilt täpsete andmete saamine võib võtta aega.

Kuivõrd on teadmata, millised plaanid küberrünnaku korraldajal saadud isikuandmetega on, palume olla erakordselt tähelepanelik Teile saadetud e-kirjade sisu osas, kus saatjaks on tervishoiuasutus või seda jäljendav kolmas isik ja kirja sisu puudutab Teie terviseandmeid. Enne, kui olete täiesti veendunud, et saatjaks on tõesti päris tervishoiuteenuse osutaja, kellega Teil on ravisuhe, ärge klikkige ühelgi veebilingil ega avage kirja manuseid. Arvestage, et reeglina ei saada Teie arst analüüsitulemusi e- kirja teel, vaid need on tutvumiseks terviseportaal.ee keskkonnas.

Kui saate väljapressiva sisuga pöördumisi, sh kõnesid, võtke esimesel võimalusel ühendust politseiga ja järgige politseilt saadud juhiseid.

* Kui Teil ei ole digitaalse allkirjastamise ja krüpteerimise võimalust, võtke meiega ühendust kontaktidel: +372 6109 434 või info@innomedica.ee ja anname Teile juhised toimimiseks.

Viimased uudised
Scroll to Top